Jdi na obsah Jdi na menu
 


zdroj:moravskykras.net,Google.cz         

Brčko 

Prvotní tenké a duté stádium stalaktitu o konstantním průměru. Protože voda protéká vnitřkem roste brčko pouze do délky a vzhledem k jiným krápníkům velmi rychle.

Obrazek 

Jeskyně

Podzemní dutiny převážně protáhlého tvaru a mohou tvořit jak velmi krátké jeskyně, tak velké členité často patrové jeskynní systémy.

Obrazek

Jeskynní dóm

Rozsáhlá jeskynní dutina, v převážné míře vznikající vodní korozí na křížení dvou puklin, popř. zlomových ploch.

Komín

Vertikální nebo velmi příkrá chodba, která vystupuje ze stropu jeskyně.

Kras

Název odvozen od názvu slovinského horstva. Jedná se o území krasovými horninami, jejichž rozpouštěním - korozí vznikají jak povrchové - Exokras, tak podpovrchové krasové jevy - Endokras. Na první pohled se jedná o suchá území vzhledem k tomu, že vody v tomto území jsou soustředěny pod zemským povrchem.

Krasová planina

Celistvá krasová tabule rozdělena údolími vodních toků. Je výškově oddělená od okolí.

Propast

Vertikálně orientovaná jeskyně ústící na zemský povrch, popř. do dna jeskyně, u níž převažuje vertikální rozměr nad horizontálním.

Obrazek

Sintr

Krystalická podoba chemicky vysrážených roztoků z mineralizované vody. V jeskyních mohou tvořit různé náteky, krápníky, záclonky a jiné typy jeskynní výzdoby.

Obrazek

Stalagmit

Krápník rostoucí ze dna či stěny jeskyně vzhůru. Vzniká v místech skapu krasové vody. Na hlinité počvě se před vznikem krápníku vytváří tzv. egutační jamka.

Obrazek

Stalagnát

Sloup, který vznikne srůstem stalagmitu a stalaktitu.

Obrazek

Stalaktit

Krápník rostoucí od stropu, popř. ze šikmé stěny v místech výstupu vodních roztoků, do volných jeskynních prostor.

Obrazek

Záclona

Splývavý plochý stalaktit, který je často zohýbaný do podoby závěsu. Vzniká stékáním krasové vody po stropním žebru, římse, apod. Může mít vroubkované až zoubkované okraje.

Obrazek

Závrty

Okrouhlé dolíky o průměru max. 1km, mají trychtýřovitý tvar. Jsou výsledkem rozpouštění směrem dolů, vyskytují se po skupinách či řadách, mohou splývat.

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář